Bölüm Başkanı ve Yardımcıları 
 

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI 

Bölüm Başkanı

 
 

H. Hüseyin CİRİTCİOĞLU

Doç. Dr. Hüseyin PELİT

Bölüm Başkan Yardımcısı

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin CİRİTCİOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı

Görev Alanları

Atölye ve Laboratuvarlar

Ambar-Ayniyat

Döner Sermaye işlemleri

Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevler

 

Görev Alanları

Öğrenci İşleri

Dış İlişkiler

Akademik ve Kültürel Faaliyetler

Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevler