Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

 

 

 
 

Prof.Dr. Mehmet BUDAKÇI

 
  Bölüm Başkanı  
     
 

Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin

PELİT

 

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Hüseyin

CİRİTCİOĞLU

Bölüm Başkan Yardımcısı   Bölüm Başkan Yardımcısı