Bölümümüzü Tanıyın

 

 

İŞ GARANTİLİ BÖLÜM: Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği

 

Tarihçe

Bölümümüzün ilk örneği, Almanya’nın Bavyera Eyaleti Ahşap Sanayicilerinin 1925 yılında imece usulüyle kurdukları, daha sonra devlet okulu bünyesine katılan ve şimdiki ismi “Fachhochschule für Holztechnik / Technical University of Applied Science - Rosenheim” yani “Uygulamalı Bilimler Teknik Üniversitesi”ndeki “Wood Technology” bölümüdür.  Ülkemizdeki ilk örneği ise Hacettepe Vakfı’nın ahşap sektörüne yaptığı büyük yatırımların sonucu olarak, 1973 yılında Hacettepe Üniversitesi bünyesinde bölüm (kürsü) düzeyinde kurulmuştur. Hacettepe Üniversitesi Ağaç İşleri Endüstrisi Mühendisliği bölümü, 1973 yılından 2009 yılına kadar olan süreçte Türkiye’nin ilk ve tek bölümü olarak eğitim faaliyetlerini sürdürmüştür. 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15546 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Teknik Eğitim Fakültelerinin kapatılması, yerine Uygulamalı Mühendis yetiştirmeyi amaçlayan Teknoloji Fakültelerinin açılması ile birlikte, Teknik Eğitim Fakültesinde yer alan Mobilya ve Dekorasyon Eğitimi Bölümleri, Ağaç işleri Endüstri Mühendisliği bölümüne dönüştürülmüştür. Bu dönüşüm neticesinde, Düzce Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Lisans programı 2013 – 2014 öğretim yılında eğitim ve öğretim hayatına başlamıştır.

 

Tanım

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği, İngilizce “Wood Products Engineering” veya “Wood Products Industrial Engineering” olarak bilinen disiplinin karşılığıdır. Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliğinin “Ağaç İşleri” ve “Endüstri Mühendisliği” olmak üzere iki temel boyutu vardır.

Ağaç İşleri, ana hammadde ağaç olmak üzere, mekanik işlemler sonucu ağacı kereste, kaplama, kontrplak, kontratabla, yonga levha ve lif levha gibi ara ürünlere ve bu ara ürünleri de ağırlıklı olarak sabit ve hareketli mobilyalar olmak üzere sonuç ürüne dönüştürme süreci olarak tanımlanabilir. Bu sürece girdi sağlayan yapıştırıcı, boya-vernik, döşeme malzemeleri, aksesuar, makine vb. yan ürünler de Ağaç İşleri alanı içerisinde yer alır.

 

 Endüstri Mühendisliği ise, üretimi düşünülen ürün ve hizmetlerin istenilen kalite standartlarında, önceden tespit edilmiş bir süre içerisinde, en düşük maliyetle elde edilebilmesi için üretimde etkili olan tüm değişkenlerin sistematik olarak optimize edilmesini ve bu sistemin sürekli olarak geliştirilmesini hedefleyen bir mühendislik alanıdır. Bu amaca ulaşmak için ürün tasarımı, üretim mühendisliği, süreç tasarımı, üretim planlaması ve fiziksel fabrika planlaması gibi Üretim Sistemi Tasarımı ile üretim ve stokların kontrolü, kalite kontrol, maliyet analizi ve bakım-yenileme gibi Üretim Sisteminin İdamesi ve Kontrolü gibi alt sistemlerden yararlanır. Bunlara ek olarak Endüstri Mühendisliği; yönetim, finansman, tedarik, pazarlama ve müşteri ilişkileri, AR-GE, personel planlaması, ücretlendirme ve muhasebe gibi diğer işletme alt sistemleriyle de yakından ilişkilidir.

Bu bilgiler ışığında Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği (AEM); Ahşap hammaddesi ile ahşap esaslı yarı mamül kompozit malzemelerden üretilecek ürünlerin tasarlanması, projelendirilmesi, buna ilişkin üretimin planlanması ve yönetimi, kalite kontrolünün yapılması süreçlerinde doğrudan rol alabilen, uygulama becerisi yüksek mühendisler yetiştiren bir bölüm olarak tanımlanabilir.

 

 

 

İstihdam Olanakları

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümü mezunları ahşap ürünleri işleyen tüm sanayi kollarında tasarım, planlama, üretim, kalite kontrol ve pazarlama alanlarında çalışabilmektedir. 

Bölüm mezunlarının, 08.07.2006 tarihinde Resmi Gazete yayımlanan 5531 Sayılı “Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanun” çerçevesinde odası ve imza yetkisi bulunmaktadır.

Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği bölümünden mezun olan öğrencilerin istihdam edildikleri veya istihdam edilebilecekleri alanlar aşağıdaki şekilde listelenebilir.

Özel sektörde;

 • Mobilya fabrikalarında Ar-Ge faaliyetleri ve üretim planlama alanında
 • Mobilya tasarım ofisleri, dekorasyon firmaları, mimarlık ofislerinde
 • Ahşap yat ve gemi imalat sanayinde
 • Ahşap ev,ahşap parke ve lambri sanayinde
 • Ahşap doğrama ve ahşap yapı elemanları imalat sanayinde
 • Fizibilite raporları hazırlama, tesis kurma ve işletme alanlarında
 • Ahşap ürünleri ile ilgili standardizasyon ve kalite kontrol işlemleri ile
 • Danışmanlık sektörü gibi alanlarda çalışabilmektedir.
 • Ayrıca kendi işletmesini de kurabilmektedir

   Kamu alanlarında ise imza yetkisi olan bir mühendis olarak;

 • Devlet Malzeme Ofisi
 • Türk Standartları Enstitüsü
 • Devlet Planlama Teşkilatı
 • Türk Patent Enstitüsü
 • KOSGEB
 • Belediyeler
 • Üniversiteler
 • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
 • Orman ve Su İşleri Bakanlığı,
 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında çalışabilmektedir.

 

Ayrıca, eğitim formasyonu alan mezunlar, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Mesleki ve Teknik Ortaöğretim kurumlarının ilgili bölümlerinde “Teknik Öğretmen” olarak da görev yapabilmektedir.