Bölüm Başkanı ve Yardımcıları

Prof. Dr. Mehmet BUDAKÇI
Bölüm Başkanı


   


     

     Dr. Öğr. Üyesi H. Hüseyin CİRİTCİOĞLU
Bölüm Başkan Yardımcısı

        Öğr. Gör. Dr. Serkan ÖZDEMİR
Bölüm Başkan Yardımcısı
Görev Alanları
Öğrenci İşleri
Dış İlişkiler
Akademik ve Kültürel Faaliyetler
Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevler

Görev Alanları
Atölye ve Laboratuvarlar
Ambar-Ayniyat
Döner Sermaye işlemleri
Bölüm Başkanlığınca verilen diğer görevler